Specificerad sökning
Storlek
- m2
Typ av lokal

Om Fastighetsfinder.se

Verksamhetslokaler.se är en av Sveriges största och mest nytänkande sökmotorer för lediga lokaler, samt företag som letar efter nya lokaler.

Visionen med Verksamhetslokaler.se är att demokratisera svenskarnas tillgång till vetskap om lokalmarknaden, så att alla får tillgång till hela utbudet och därmed får lika möjligheter att agera på lokalmarknaden. Vi vill lyfta upp och visa hela marknadens utbud, och därmed bekämpa de som erbjuder lediga lokaler i det dolda.

Så demokratiserar vi tillgången till lokalmarknaden!
1: Vi samlar in nästan alla lokaler på marknaden och ger våra lokalsökande besked så snart det kommer ut en ny lokal på marknaden.
2: Vi samlar in nästan alla lokalsökande på marknaden och ger våra hyresvärdar/säljare besked så snart det kommer en ny lokalsökande på marknaden.
3: Därmed får våra användare lika vetskap och därmed lika möjligheter att reagera på ny vetskap om lokalmarknaden.

Så samlar vi vetskapen om lediga lokaler!
1: Lokalerna läggs antingen upp direkt av hyresvärden eller säljaren på Verksamhetslokaler.se.
2: Hyresvärdarna/säljarna ber oss om att crawla deras lokaler så de marknadsförs på Verksamhetslokaler.se.
3: Därutöver screenar våra intelligenta robotar nätet efter lediga lokaler. Här tar vi med alla lokaler från källor som vi uppfattar som lödiga, dvs. där lokalerna är uppdaterade.

Så säkrar vi att lokalerna är uppdaterade!
Det är inte möjligt att säkra att alla lokalannonser är 100 procent uppdaterade då man inte kan uppdatera precis i den sekund som en hyres- eller försäljningskontrakt ingås. Dock lägger vi ner extremt mycket arbete på att säkra att annonserna är så uppdaterade som möjligt.

1: Alla annonser som upprättas direkt av användare uppdateras löpande i form av att våra användare ofta blir ombedde att uppdatera deras annonser.
2: Våra intelligenta robotar screenar nätet 7 gånger dagligen för att hitta nya annonser samt uppdatera existerande annonser. Våra robotar kontrollerar konkret de hemsidor där informationen hämtas för att ändringar och uppdateringar så snabbt som möjligt ska synas på Verksamhetslokaler.se.
3: Om en av våra användare trots detta hittar en annons som inte är uppdaterad får de en ersättning i form av en veckas gratis tillgång som Guldanvändare för besväret.

Miljö!
Verksamhetslokaler.se är CO2-neutral - læs mere...

Nöjdhet!
Vi lägger väldigt stor vikt vid att ha nöjda användare. Därför har vi valt att ha en speciell nöjdhetsgaranti som kan användas vid utvalda tillfällen. Det är ovanligt att en tjänst, som endast får användas av verksamheter, har en sådan nöjdhetsgaranti. Läs mer om vår speciella nöjdhetsgaranti här.

Vi kan alltid kontaktas på support@verksamhetslokaler.se - som regel svarar vi väldigt snabbt.